Żabki

Dzieci sześcioletnie

Wychowawcy: mgr Marta Głodkowska-Chojnacka, mgr Sylwia Mielczarek
Nauczyciel religii: Robert Wrzesiński Obsługa: Mariola Świątkowska

Jaki jest sześciolatek

• nie boi się ryzyka,
• dobrze rysuje maluje, choć może mieć trudności z pisaniem,
• główną formą aktywności jest zabawa i działanie (pojawiają się zbawy tematyczne : dom, fryzjer itp. z podziałem na role),
• che byś naj…: najlepsze, najszybsze, najsilniejsze, najmądrzejsze,
• gwałtowne wybuchy emocji (najlepszy przyjaciel za chwilę może stać się wrogiem i znów najlepszym przyjacielem),
• czasem oszukuje, bardzo czułe na krytykę,
• duża chęć poznawania świata, intetersuje się przyrodą i zjawiskami,
• cechuje się dobrą pamięcią, wzrasta słownictwo (około 4 tys. słów),
• rozumie rożnice pomiędzy czymś przypadkowym a zamierzonym,
• zna dni tygodnia, pory roku, miesięcy,
• w procesie przyswajania pojęć przechodzi od ppojęć prostych do bardziej złożonych, od pojęć ogólnych do szczegółowych,
• lubi być w centrum zainteresowania

Czego potrzebuje:
• możliwości spędzania czasu na zabawach ruchowych (gra w piłkę, rzucanie do celu, wspinanie się, biegi, jazdy na rowerze – dwukołowym, jazdy na rolkach),
• jeżeli pojawia się wada wymowy wymaga interwencji specjalisty,
• rozwijania jego zainteresowań,
• stwarzania możliwości samodzielnego doświadczania, rozwiązywania problemów,

2022/2023

Wychowawcy: mgr Edyta Olszewska, mgr Renata Słomkowska

obsługa: Katarzyna Mieszkalska

2021/2022

Wychowawcy: mgr Marta Głodkowska-Chojnacka, mgr Renata Słomkowska

obsługa: Edyta Kołtun

2020/2021

Wychowawcy: mgr Małgorzata Tomczak, mgr Renata Słomkowka

obsługa: Alina Paśniewska

2019/2020

Wychowawcy: mgr Edyta Olszewska, mgr Małgorzata Tomczak

obsługa: Agnieszka Pilich

 

2018/2019

Wychowawcy: mgr Małgorzata Tomczak, mgr Renata Słomkowska

obsługa: Mariola Świątkowska

2017/2018

Wychowawcy: mgr Małgorzata Tomczak, mgr Małgorzata Stolarska

obsługa: Anna Zasada

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;