Aktualności

Z życia ekoludkowych przedszkolaków.

10 maja 2024

Piknik w parku

Biedronki i Żabki
26 kwietnia 2024

Eko-zabawy

w Biedronkach
26 kwietnia 2024

Nauka o zdrowiu

Grupa Pszczółki
25 kwietnia 2024

Dzień Ziemi

w grupie Misiów
25 kwietnia 2024

Nauka o ogniu

Biedronki
25 kwietnia 2024

Światowy Dzień Wody

w Żabkach
25 kwietnia 2024

Światowy Dzień Ziemi

Pszczółki
25 kwietnia 2024

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 18

Żabki
25 kwietnia 2024

Nagroda w konkursie

"Przez różową szybkę"
25 kwietnia 2024

Sadzenie kwiatków

w grupie Biedronek
24 kwietnia 2024

Dzień Ziemi

w grupie Pszczółek
19 kwietnia 2024

Dzień Kolorowej Skarpetki

Pszczółki
19 kwietnia 2024

Pasowanie na Przedszkolaka

Uroczystość w "Pszczółkach"
19 kwietnia 2024

Rozwijanie zainteresowań

czytelniczych i piśmienniczych
19 kwietnia 2024

Fotografia plenerowa

Wystawa
19 kwietnia 2024

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Grupa Misie
19 kwietnia 2024

Koncert muzyczny

Artyści z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
19 kwietnia 2024

„Wiosna w Ekoludkowej Rodzinie”

Powitanie wiosny
19 kwietnia 2024

Światowy Tydzień Mózgu

grupa "Żabki"
19 kwietnia 2024

Razem dobrze się bawimy

5 latki

Masz pytania?


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;