Misie

Dzieci czteroletnie

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Bożena Kowalska
Nauczyciel wspomagający: lic. Emilia Gruszczyńska
Obsługa: Anna Zasada

Jaki jest czterolatek

• lepiej orientuje się w otoczeniu,
• jest bardziej sprawny,
• wykazuje się większą samodzielnością przy obsługiwaniu się, jak również przy spełnianiu różnych poleceń,
• zdolny jest do krótkotrwałego wysiłku,
• ma zwiększoną potrzebę ruchu i działania,
• dąży do coraz aktywniejszego poznawania otocznia (zainteresowania dotyczą poznawania świata rzeczy i zjawisk z najbliższego otoczenia. Dzieci w tym wieku coraz częściej zadają pytania, mówią o swoich spostrzeżeniach i przeżyciach. Zasób słownictwa wzbogaca się),
• nawiązuje on społeczne kontakty z dorosłymi i rówieśnikami,
• sygnalizuje swoje życzenia, odczuwane zadowolenie czy przykrość,
• chętniej skupia się przy nauczycielu,
• zabawę cechuje znacznie silniejsza niż u trzylatka tendencja do szukania towarzystwa, jakkolwiek nadal potrzebuje zabawy indywidualnej (w dążeniu do wspólnej zabawy wymaga pomocy i pośrednictwa ze strony nauczyciela)

Czego potrzebuje:

•zainteresowania swoją osobą, pod kierunkiem osoby dorosłej aktywniej przyswaja sobie normy współżycia, obserwuje otoczenie i poszerza wiadomości.

2022/2023

Wychowawcy: mgr Małgorzata Tomczak, mgr Agata Celmer

nauczyciel wspomagający: mgr Kornelia Magier

obsługa: Edyta Kołtun

2021/2022

Wychowawcy: mgr Agnieszka Gontarek-Florczak, Katarzyna Charzewska

nauczyciel wspomagający: Patrycja Żelazik

obsługa: Anna Zasada

2020/2021

Wychowawcy: mgr Edyta Olszewska, mgr Bożena Kowalska

obsługa: Mariola Świątkowska

2019/2020

Wychowawcy: mgr Elżbieta Świerczyńska, mgr Marta Głodkowska-Chojnacka

obsługa: Anna Zasada

 

2018/2019

Wychowawcy: mgr Elżbieta Świerczyńska, mgr Bożena Kowalska

obsługa: Teresa Glapińska

2017/2018

Wychowawcy:  mgr Edyta Olszewska, mgr Elżbieta Świerczyńsk

obsługa: Agnieszka Pilich

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;