Galeria

Piknik w parku

Eko-zabawy

Nauka o zdrowiu

Dzień Ziemi

Nauka o ogniu

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Ziemi

Wizyta w Szkole Podstawowej nr 18

Nagroda w konkursie

Sadzenie kwiatków

Rozwijanie zainteresowań

Dzień Kolorowej Skarpetki

Dzień Ziemi

Pasowanie na Przedszkolaka

Koncert muzyczny

Fotografia plenerowa

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Tydzień Mózgu

„Wiosna w Ekoludkowej Rodzinie”

Razem dobrze się bawimy

Na tropie Wiosny

Giga laurka dla Leśnika

Wycieczka do Parku

Dzień Wody

Ćwiczenia na równowagę

Doskonalenie mowy poprzez zabawę

Aktualności

Rozwijanie zmysłów

Koncert kapeli góralskiej

Rozmowa o emocjach

„Zimo, zimo czekamy na Ciebie”

Spotkanie świąteczne

Mikołajki

Przygotowanie pierniczków

Przygotowania do Świąt

„Co wiemy o powietrzu?”

Dzień Niepodległości

Dzień Czystego Powietrza

Zajęcia z rodzicami

Zajęcia otwarte

Jesienny spacer

Zabawa badawcza

Halloween

Zabawy Halloweenowe

Zajęcia sensoryczne

Nauka kształtów

Ogród przedszkolny

Tworzenie jesiennej mendali

Wycieczka do lasu

Zajęcia manualne

Zajęcia z wiewiórką

Dzień Drzewa

Rozmawiamy o emocjach

Dzień Edukacji Narodowej

Zabawa badawcza

Poznajemy sprzęty domowe

Zajęcia sensoryczne

Zajęcia plastyczne

Tydzień owocowo-warzywny

Grupa Misie

Wycieczka na skrzyżowanie

Wycieczka na stragan

Sprzątanie Świata

Wycieczka na stragan owocowo-warzywny

Przygoda ze sztuką

„Ekoludkowe” muzykowanie

Teatrzyk warzywny

Dzień Przedszkolaka

Sprzątanie Świata

Zajęcia w grupie Maluchów

—————————————————————–

Misie poznają zawody

Festyn Rodzinny

Co w lesie piszczy?

Łąki nadziei

Zabawy zręcznościowe

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;