Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Nasza lokalizacja


 

 

 

Dzieci 3- letnie  „Pszczółki” (nauczyciele: Patrycja Gorczyca, Katarzyna Charzewska, pomoc Jadwiga Jóźwińska)  będą przyjmowane wejściem od strony ogrodu.

 Dzieci z pozostałych grup będą przyjmowane wejściem głównym , dzieci wchodzą do placówki samodzielnie.

Kontakt z nauczycielami głównie drogą mailową:

3-latki:

– Katarzyna Charzewska –k.charzewska@ekoludek16.pl
– Patrycja Gorczyca   – p.gorczyca@ekoludek16.pl

4-latki:

– Bożena Kowalska   –  b.kowalska@ekoludek16.pl
– Edyta Olszewska – e.olszewska@ekoludek16.pl

5-latki:

– Marta Głodkowska-Chojnacka   –  m.glodkowska@ekoludek16.pl
– Agata Celmer – a.celmer@ekoludek16.pl

6-latki: 

Renata Słomkowska –  r.slomkowska@ekoludek16.pl
Małgorzata Tomczak – m.tomczak@ekoludek16.pl

lub telefonicznie: 54 236-16-27.

Ograniczamy bezpośredni kontakt do minimum, czas ew. rozmowy rzeczowy i jak najkrótszy z zachowaniem odległości od siebie osób uczestniczących.
Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;