Dofinansowanie

Dzieci w czerwonych strojach pozują razem z Mikołajem na tle choinki. Z tyłu niebieskie tło z białymi choinkami i białymi gwiazdkami.
Mikołajki
8 grudnia 2020
zdjęcie szczepionki i strzykawki na niebiesko-różowym tle
„Szczepimy się”
15 stycznia 2021
otwarty laptop na biurku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w związku z zapewnieniem odpowiedniego dostępu do sprzętu komputerowego dla rodzin o niskich dochodach prowadzących gospodarstwo rolne, w tym dzieci, zaprojektowana została pomoc polegająca na dofinansowaniu kosztów takiego sprzętu, kwotą do wysokości 1500 zł przyznawaną rodzinie, która spełni określone warunki.

Czas na złożenie wniosku ograniczony jest terminem do 30 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

https://www.arimr.gov.pl/

 

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;