Pszczółki

Dzieci trzyletnie

Wychowawcy: mgr Małgorzata Tomczak, lic. Justyna Zeszotarska
pomoc nauczyciela: Jadwiga Jóźwińska
obsługa: Agnieszka Pilich

Jaki jest trzylatek  

• zaczyna uświadamiać sobie czego tak naprawdę chce,
• może realizować swoje niektóre potrzeby dzięki sprawności fizycznej i formułowanii swoich myśli,
• ma własne pomysły, projekty ale nadal najbardziej lubi współdziałać z dorosłym,
• jest bardzo wrażliwe i czułe na pochwały,
• zmienny i nietrwały emocjonalnie tzw. łamliwość uczuciowa (w jednej chwili przechodzi od śmiechu do łez i od bycia wesołym do stanu niepokoju),
• gdy jest szczęśliwy głośno się śmieje, gdy wpada w złość krzyczy i tupie,
• krótko skupia się na jednym przedmiocie,
• skłonne do naśladowania i podatny na sugestię słowa,
• bawi się sam bądź we dwójkę.

Czego potrzebuje:

• dużo cierpliwości (ponieważ domaga się zaspokojenia swoich żądań),
• zainteresowania swoją osobą, aprobaty tego co robi, wykonuje.

2020/2021

Wychowawcy: mgr Katarzyna Charzewska, Patrycja Gorczyca
pomoc nauczyciela: Jadwiga Jóźwińska
obsługa: Agnieszka Pilich

2019/2020

Wychowawcy: mgr Bożena Kowalska, Patrycja Gorczyca
pomoc nauczyciela: Jadwiga Jóźwińska
obsługa: Mariola Świątkowska

2018/2019

Wychowawcy: mgr Barbara Kuklak, mgr Małgorzata Stolarska

pomoc nauczyciela: Jadwiga Jóźwińska, obsługa: Anna Zasada

2017/2018

Wychowawcy: dyr. Barbara Kuklak, mgr Katarzyna Charzewska

pomoc nauczyciela: Jadwiga Jóźwińska, obsługa: Teresa Glapińska

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;