Biedronki

Dzieci pięcioletnie

Wychowawcy: mgr Edyta Olszewska, mgr Małgorzata Tomczak
Nauczyciel wspomagający: mgr Kornelia Magier
Obsługa: Edyta Kołtun

Jaki jest pięciolatek

• szybki rozwój umysłowy i motoryczny, wzrasta aktywność ruchowa,
• większe zainteresowanie oraz większe skupienie uwagi na jednym temacie,
• wrażliwy na opinie otoczenia (rodzi się potrzeba współzawodnictwa),
• podczas zabaw mnożą się konflikty, pojawiają się sympatie i antypatie,
• wywiązuje się z obowiązków dyżurnego,
• chętniej nawiązuje rozmowę, jest spontaniczne,

Czego potrzebuje:

• możliwości spędzania czasu na zabawach ruchowych (gra w piłkę, rzucanie do celu, wspinanie się, biegi), • jeżeli pojawia się wada wymowy wymaga interwencji specjalisty

2022/2023

Wychowawcy: mgr Marta Głodkowska-Chojnacka, mgr Agata Celmer

pomoc nauczyciela: mgr Sylwia Brzezińska

obsługa: Mariola Świątkowska

2021/2022

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Edyta Olszewska

obsługa: Mariola Świątkowska

2020/2021

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Marta Głodkowska-Chojnacka

obsługa: Anna Zasada

2019/2020

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Katarzyna Charzewska

obsługa: Teresa Glapińska

2018/2019

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Edyta Olszewska

obsługa: Agnieszka Pilich

2017/2018

Wychowawcy: mgr Agata Celmer, mgr Renata Słomkowska

obsługa: Mariola Świątkowska

[/vc_column_text][/vc_column]

Skip to content

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
- administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A.
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16  jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
- Podane przez Państwa dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa  itp.;
- W  procesie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą uczestniczyć
–  podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Państwa danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
– upoważnieni pracownicy administratora,
podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;