Aktualności

15 października 2019

Porady i konsultacje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
9 października 2019

Światowy Dzień Poczty

4-latki
8 października 2019

„Dzień marchewki”

Grupa "Biedronki"

W kręgu Ekoludkowej Rodziny jest miejsce dla każdego i każdy jest tak samo ważny

Wybierz nasze przedszkole

Wykwalifikowana kadra

Bezpieczne warunki

Właściwa edukacja

Rozwój potencjału

W rękach naszych spoczywa przyszłość i szczęście Dzieci.

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
    - administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 16 „Ekoludek” z siedzibą we Włocławku ul. Budowlanych 6A
    - inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Publicznym nr 16 jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych, ul. Ptasia 2a, Włocławek; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl;
    - podane przez Pana/Panią dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa itp.;
    - w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych mogą uczestniczyć:
        - podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną;
        - upoważnieni pracownicy administratora
    - podane przez Pana/Panią dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
    - Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
    - posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
    - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;